İnsan duyularının bir enstrüman gibi kullanıldığı ve gıdanın şekil, renk, kıvam gibi görünüş özellikleri ile lezzet-aroma ve doku gibi duyusal özelliklerini görme, koklama, tatma, dokunma ve işitme duyularının tepkileriyle ölçen, analizleyen ve açıklayan disiplindir.

Ayrıca tanımdan da anlaşılabileceği gibi başımın kendisiyle belada olduğu ders.