inanıyormuşçasına dinlenen askerlik anıları - omü sözlük