Osmanlı İmparatorluğu\'nun Medeni Kanunu\'dur. Osmanlı İmparatorluğu\'nun son yarım yüzyılında şer\'i mahkemelerde hukuki dayanak olarak kullanılmıştır.
Türk Medeni Kanunu\'na ek olarak çıkarılan 864 sayılı Tatbikat Kanunu\'nun 43. maddesiyle 4 Ekim 1926\'da Mecelle yürürlükten kaldırılmıştır.