mühendishane-i bahr-i hümâyun ( imparatorluk bahriye mühendisliği )

`osmanlı imparatorluğu`\'nun 26. padişahı ııı. mustafa\'nın son döneminde, haliç tersanelerinin ve donanmanın geliştirilmesi, bahriye sınıfının eğitiminin pekiştirilmesi amacıyla, 1773 senesinde kurulmuş teknik okuldur. o dönemde, çeşitli modern eğitim araçları bakımından donanımlıdır. ders kitapları basılması amacıyla bir de matbaa birimine sahiptir.

bahriye mühendishanesinin, bir diğer birimi `cezayirli gazi hasan paşa` tarafından kasımpaşa\'da kurulmuştur. bugün, deniz harp okuludur.

mühendishane-i bahr-i hümâyun ismini, 1782 senesinde (birinci abdülhamid döneminde) almıştır. bugün, `istanbul teknik üniversitesi\'`dir.

ayrıca (bkz: mühendishane-i berr-i hümayun)