İslam hukukunda kölelerin son erdirilmesinin bir diğer yoludur. Buna (bkz: kitabet) de denilmektedir.

(b:tanım:) köle ile efendisi arasında yapılan bir hürriyet sözleşmesidir.

* bu sözleşme ile köle ya belli bir miktar para ödemeyi veya belirli bir malı üretmeyi veyahut da belli bir süre çalışmayı taahhüt eder.
* efendi sözleşmeyi yapıldıktan sonra anlaşmayı tek taraflı olarak bozamaz.
*`mükateb` köle sözleşme ile borç altına girdiği için kendi hesabına çalışır.
Efendi kölesini kendisi için çalışmaya zorlayamaz.
* bir kölenin kitabet anlaşması yapması onun ticarete mezun olduğunu gösterir ve elde edeceği kazancın tamamı kendisine ait olur.
* mükateb köle kira, alım-satım gibi akitleri yapabilir; borç ikrarında bulunabilir.
* mükateb köleyi efendisi satamaz, hibe edemez, zorla evlendiremez.
* köle belirlenen meblağı ödediğinde, işi yaptığında veya belirlenen süre çalıştıktan sonra, ayrıca bir işlem yapılmasına gerek olmadan otomatikman azad olur.