ortak yönler yerine farklılıkarın ele alınması - omü sözlük