terör örgütlerinin varlığının sebebi - omü sözlük
Sistemin içindeki eksikliklerin ya da haksızlıkların katlanılamaz düzeye gelmesi..Terörün militan kazanması için ona haklı olduğunu anlatabilmesi gerekir bu da sistemin eksikliklerinin ona verdiği kozdur..
toplumda bir kısmın devlete,sisteme,olan güveninin yok olması,terör örgütlerinin de bunu çok iyi suistimal etmesi
üst tabaka devletin gelişmesini istemeyenler tarafından maddi destek sağlanıyor onlarda paraya kulluk ediyor diyelim ama alt tabakadaki savunucularının körü körüne çıkarsızca savunması saçma, kansızlıktan.