the lord of the rings the return of the king - omü sözlük
post-modern çağın dogmalarından biridir.

kutsallaşmıştır ve beğenmeme, eleştirme hakkı yoktur. tıpkı 2000 yıl öncenin kutsalları gibi inanmasanız da saygı göstermek zorundasınızdır(!). yine klasik kutsallar gibi en ufak eleştiri ya da beğenmeme emaresi, gerizekalılık, zevksizlik, aptallık, komplekslilik, ilgi budalalığı olarak adlandırılır.

bu bağlamda (post) modern insanın, klasik çağ insanından yobazlık ve bağnazlık adına pek de bir farkının olmadığını gösterir.

nasıl klasik kutsallar, "elinizden geliyorsa bir benzerini getirin" denerek soyut şekilde savunuluyorsa, bu kutsal da "adam dil geliştirmiş" gibi klişelerle savunulur, yüceltilir.

neticede eserin kendisinden ziyade ona yüklenen "noksandan münezzehlik", tıpkı "islam'da hata olmaz, müslümanda olur" ilkesi gibi bir hâl almıştır.

nasıl "kuran'da sonsuz ilim ve hikmet vardır ama kalpleri mühürlenenler anlayamaz" denerek muhalifler dinlenmemişse, bu eser için de "eserde tanrısal muhteşemlik * vardir ancak anlayamayan cahildir" denerek eleştirel yaklaşacak olanın peşinen yolu kesilir.