`türkoloji` veya `türklük bilimi`

dünya coğrafyasında yaşayan türk topluluklarının, geçmişten günümüze sahip oldukları tüm özelliklerinin, birikimlerinin sistematik olarak incelenmesi ve belgelenmesi işidir. türk dilleri ve lehçeleri, türk tarihi, türk halklarının kökeni, türk kültürü, türk edebiyatı, türk sanatı ve mimarisi, türk halklarının inançları, inanç sistemleri ve özellikleri gibi türk toplumlarına ait birçok konu türkolojinin çalışma sahası içerisinde yer alır.

türkolojiyle profesyonel anlamda ilgilenen bilim insanlarına `türkolog` veya `türklük bilimci` adı verilir.