uzaktan eğitim - omü sözlük
Uzaktan eğitim, zaman ve mekandan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan, mevcut bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak derslerin işlendiği; katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği/görüntüleyebileceği, kaynak bilgilerine ulaşabileceği bir üniversite eğitiminin verildiği; günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamına geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.
Uzaktan ilişki yürüten insanlar için doktora tezi niteliğindedir


ayrıca bkz: `uzak mesafe ilişkisi`
Örgün eğitim gören ögrencilerin çift dikiş geçtiği derslerin bir çoğunu görmeyen gördükleri dersleri de derslerin kapsamının yarı niteliğinde alan, özellikle İlahiyat ve Edebiyat gibi bölümlerde örgün okuyanların zaman zaman ayaklanmasını sağlayan sistemdir.