yeşil denilince akla renk yerine beyaz toros gelmesi - omü sözlük